Seniorke 2016./17.

Tablica i rezultati

Prezime i ime – godište

Kuna Nevenka – 1987.
Đuranić Iva – 2001.
Sabo Kristinka – 1996.
Blažević Dunja – 2000.
Vranjković Helena – 2001.
Malarić Ivana – 2000.
Kuna Barbara – 1999.
Mogoroš Petra – 2003.
Ivić Tena – 1997.
Cvenić Paula – 2000.
Cvenić Lucija – 1998.
Ivić Petra – 1998.
Perković Barbara – 2001.
Mrkić Jelena – 2001.

Seniorke sezone 2016./2017.