Dvorana

Gradsko športska dvorana
Dr. Franje Tuđmana 4
31550 Valpovo
tel/fax: 031/651 405

Kapacitet: 600 sjedećih mjesta
Maksimalni kapacitet: 1000 mjesta